PROGRAMY MIEJSKIE


Pilotaż programu edukacji zdrowotnej i wsparcia dla osób z niewydolnością krążenia”


Rozszerzenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo- naczyniowych”


Programy Miejskie to realizowane w ośrodku
Centrum Kardiologiczne „Pro Corde”
programy finansowane przez Gminę Wrocław